Crezul nostru

Despre-noi

Noi credem că toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte si să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Noi credem în Trinitate: Dumnezeu, Fiul și Duhul Sfânt. Noi credem că Dumnezeu la început a făcut cerurile și pământul conform - (Geneza 1:1)

Noi credem că plata păcatului este moartea, iar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Cristos, Domnul nostru.

Noi credem că harul lui Dumnezeu a făcut și face posibilă mântuirea omului prin jerfa Domnului nostru Isus Cristos. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.“ - (Ioan 3:16)

Noi credem că avem iertarea lui Dumnezeu ca urmare a primirii Domnului nostru Isus Cristos ca Mântuitor în inimile noastre.

Noi credem în lucrarea Duhului Sfânt, care edifică biserica prin daruri spirituale și în botezul cu Duhul Sfânt.

Noi credem că toți oamenii sunt sub osânda păcatului și că nu pot fii mântuiți, decât prin credința în Domnul Isus.

Noi credem că biserica este trupul lui Cristos și că ea este formată din totalitatea credincioșilor care trăiesc conform învățăturilor scripturi.