Mesaj de la Pastor

pastor

Pastor: Stefan Müller

Învață din trecut, stabilește-ți obiective vii și detaliate pentru viitor și trăiește în singurul moment de timp asupra căruia ai orice control: acum;

Crede în tine! Ai încredere în abilitățile tale! Fără o încredere umilă, dar rezonabilă în propriile puteri, nu poți avea succes sau fericire.

Versetul zilei

[blockquote author="Matei 11:28-30"]Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi și împovăraţi, și Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră și învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.”[/blockquote]